SWE SWE
Meny
Din varukorg
Summa varor
0 kr
Frakt från
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Integritetspolicy behandling av personuppgifter

Leijma AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Leijma AB och dess dotterbolag, härefter kallat Leijma, är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker inom företagen. Observera att Leijma AB, Leijma AS och Leijma ApS var för sig är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för respektive verksamhet.

Insamling av information

När du beställer en vara eller tjänst hos Leijma via till exempel Internet, telefon eller vid besök av representant, kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Vi får också information om affärstransaktionen och, om du väljer att betala med kreditkort, om din betalning. Personnummer registreras för att vi ska kunna ge krediter om du som privatperson till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärende. Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Uppgifter om företag

Kontaktpersoner hos företag registreras enbart med kontaktuppgifter. För enskild näringsidkare registreras personnummer då det är företagets organisationsnummer.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Leijma använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

När du besöker de delar av Leijma´s webbplats som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av vår webbplats utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Användning av informationen

Leijma hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsunderökning eller med olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Ditt kreditkorts- nummer används enbart vid betalning av de produkter du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.

Leijma kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.

Leijma använder inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det till exempel gäller garantier.

Säkerhet

När du lämnar dina personuppgifter till Leijma kan du känna dig trygg i att vi skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Leijma följer de lagkrav som beskrivs i dataskyddslagen.

Rättelse och insyn

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Leijma. Du har även rätt att korrigera dina uppgifter som är lagrade hos oss. Du ska i sådant fall begära detta skriftligt till vår kundservice (info@leijma.se).

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter hos Leijma kan du vända dig till vår kundtjänst via e-post info@leijma.se eller telefon 0303-94060.