SWE SWE
Meny
Din varukorg
Summa varor
0 kr
Frakt från
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr

Allmänna försäljningsvillkor

Leijma AB täcker hela Sverige, Norge och Danmark. Med representanter ute på fältet samt support från huvudkontoret kan vi ge dig en heltäckande service.
För köp av varor från Leijma gäller de allmänna försäljningsvillkoren om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna.

Pris

Orderdagens pris gäller vid varje leveranstillfälle. Mervärdesskatt, fraktkostnader, eventuella specialemballage samt i förekommande fall miljövårdsavgifter och andra lagstadgade avgifter tillkommer.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor fastställs efter att sedvanlig kreditprövning skett. 

Generellt gäller följande:
30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kreditprövning.
Kontant eller efterkrav gäller om inte kredit beviljats.
Varor förblir Leijmas egendom tills full betalning erhållits från köparen. Invändningar mot fakturan ska vara Leijma tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum.

Leveransvillkor

Frakt tillkommer på ordervärde understigande vid var tid gällande fraktfri-gräns.

Ej mottaget gods

För gods som inte mottages vid leverans och som därmed går i retur till avsändaren (Leijma), debiteras fraktkostnader samt returavdrag motsvarande 25% av orderns varuvärde.
Om godset utgörs av måttbeställda produkter, specialtillverkade produkter eller hos oss ej lagerförda produkter kommer kunden att kvarstå som betalningsskyldig för fakturans belopp.

Retur av gods

Retur accepteras endast efter godkännande av Leijmas representant. Överenskommelsen ska vara skriftligt bekräftat av Leijma innan retur får ske av dessa produkter.
Vid eventuell retur ska korrekt ifylld retursedel, alternativt aktuell orderbekräftelse, följesedel eller faktura från Leijma bifogas godset.
Retur skall anmälas inom 30 dagar från fakturadatum.
Varorna skall returneras i originalskick.
Originalförpackningen skall vara oskadd.
Varor ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter godkännande av returen.
Varor som ej uppfyller kraven ovan krediteras EJ oavsett om skriftlig överenskommelse om retur finns.
Godkänd retur av hos oss lagerförd artikel krediteras normalt med 25% avdrag på varans försäljningspris. Varan måste ha min. 6 månader kvar i aktuell kollektion.

Måttbeställda produkter, specialtillverkade produkter och ej lagerförda produkter får inte returneras. Frakter i samband med returer betalas av kund. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej. För återsändning eller skrotning av ej i förväg godkänd retur tas en avgift om 1000:- SEK samt eventuell fraktavgift ut.

Emballage

Varor packas normalt i kartong vilket ingår utan tillkommande kostnad. Pallar och specialemballage för ömtåligt och skrymmande gods samt i övrigt anpassat förpackningsmaterial debiteras separat.

Garanti och reklamationsärenden

Reklamation av produkter hanteras alltid tillsammans med Leijmas representant. Innan en reklamation är fullt godkänd måste, förutom Leijmas representant även tillverkaren ge sitt bifall. Vid återsändning av varor som omfattas av ett reklamationsärende är det viktigt att instruktioner från Leijmas representant följs noggrant. Reklamerade varor som skickas direkt till Leijma utan en överenskommelse med representant kommer inte att behandlas.
Produktgaranti gäller 12 månader från fakturadagen om inte annat avtalats skriftligen eller tydligt framgår på produktens förpackning. Leijma ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan härröra till köparen. Garantiärenden ska först godkännas av tillverkaren innan kreditering kan utlovas.

Giltighetstid för offert

Offertvillkor gäller för leveranser inom 30 dagar fr.o.m. offertdatum om inget annat anges på offerten.
Leijma förbehåller sig rättigheten att ändra i Allmänna Försäljningsvillkor utan föregående meddelande.

För leveranser utanför Sverige – gäller separata exportvillkor. Kontakta representant på Leijma.